Avís Legal

Avís legal

D’acord amb el que estableixen els articles 6-III i 19 de la Llei n° 2004-575 de 21 de juny de 2004 per a la Confiança en l’economia digital, coneguda com a LCEN, posem en coneixement dels usuaris i visitants del lloc: www.inextremis-aventura.com i inextremis-aventura.fr la informació següent:

1. Informació legal:

Estat del propietari: privat

El propietari i creador del lloc i responsable de la publicació és: Jean Vilallongue
El rètol comercial és: Inextremis Aventura
Adreça postal del propietari: 1291, avenue du Vallespir 66400 Céret
Contacta amb el responsable de la publicació: info@inextremis-aventura.com – tel: +33 (0) 9 80 85 05 65
El responsable de la publicació és una persona física
Número de siret: 48840020100015 – Codi APE: 8551Z
L’amfitrió del lloc és: o2switch 222 Boulevard Gustave Flaubert 63000 Clermont-Ferrand – Tel +33 (0) 4 44 44 60 40

Informació sobre la Declaració CNIL per a llocs web

2. Presentació i principi:
S’anomena: Usuari , qualsevol usuari d’Internet que es connecti i utilitzi els esmentats llocs www.inextremis-aventura.com i www.inextremis-aventura.fr. Aquests llocs reuneixen un conjunt de serveis, a l’estat, posats a disposició dels usuaris. S’especifica que aquest últim ha de ser cortès i de bona fe tant envers la resta d’usuaris com envers el responsable del lloc. Els llocs s’actualitzen regularment pel propietari. El propietari s’esforça per proporcionar la informació més precisa possible sobre els llocs (subjecte a modificacions fetes des que es van posar en línia), però no pot garantir l’exactitud, la integritat i l’actualitat de la informació publicada al seu lloc, ja sigui d’elaboració pròpia o de tercers socis que li proporcionen aquesta informació. En conseqüència, l’usuari reconeix utilitzar aquesta informació facilitada (a títol merament informatiu, no exhaustiu i susceptible de canvi) sota la seva exclusiva responsabilitat.

3. Accessibilitat:

Els llocs són en principi accessibles als usuaris 24/24h, 7/7d, excepte interrupció, programada o no, per necessitats del seu manteniment o en cas de força major. Si l’accés al servei no és possible, el titular del lloc es compromet a fer tot el possible per restablir l’accés al servei i, aleshores, s’esforçarà per comunicar prèviament als usuaris les dates i hores de la intervenció. Estant subjecte únicament a una obligació de mitjans, el titular no es fa responsable de cap dany, sigui quina sigui la seva naturalesa, derivat de la indisponibilitat del servei.

4. Propietat intel·lectual:

Jean Vilallongue és titular exclusiu de tots els drets de propietat intel·lectual o és titular dels drets d’ús sobre tots els elements accessibles al lloc, tant sobre l’estructura com sobre els textos, imatges, gràfics, logotip, icones, sons, programari…

Qualsevol reproducció total o parcial dels llocs, representació, modificació, publicació, adaptació total o parcial de qualsevol d’aquests elements, sigui quin sigui el mitjà o procés utilitzat, està prohibida sense el consentiment previ i per escrit del titular del lloc a l’adreça de correu electrònic: info@inextremis-aventura.com, en cas contrari es considerarà constitutiva d’infracció i susceptible de persecució d’acord amb el que estableixen els articles L.335-2 i següents del Codi de la propietat intel·lectual.

5. Enllaços d’hipertext i cookies:

Els llocs contenen una sèrie d’enllaços d’hipertext a altres llocs (socis, informació, etc.) creats amb l’autorització del propietari. No obstant això, no té la possibilitat de comprovar tot el contingut dels llocs així visitats i per tant declina qualsevol responsabilitat per aquest fet pel que fa als possibles riscos de continguts il·legals.

S’informa a l’usuari que durant les seves visites a aquests llocs, una o més cookies es poden instal·lar automàticament al seu ordinador a través del programari del seu navegador. Una cookie és un bloc de dades que no permet identificar l’usuari, però que registra informació relativa a la navegació de l’usuari pel lloc.

La configuració del programari de navegació permet informar de la presència d’una cookie i eventualment rebutjar-la de la manera descrita a la següent adreça: www.cnil .fr . L’usuari pot, però, configurar el navegador del seu ordinador per rebutjar la instal·lació de cookies, sabent que la negativa a instal·lar una galeta pot impedir l’accés a determinats serveis. Per a qualsevol bloqueig de cookies, escriviu al vostre motor de cerca: bloqueig de cookies sota IE o firefox i seguiu les instruccions segons la vostra versió.

6. Protecció de béns i persones – gestió de dades personals:

A França, les dades personals estan protegides en particular per la llei n° 78-87 del 6 de gener de 1978, la llei n° 2004-801 del 6 d’agost de 2004, l’article L. 226-13 del Codi Penal i la Directiva Europea d’octubre. 24, 1995.

En aquests llocs, el titular només recull informació personal (segons l’article 4 llei n° 78-17 de 6 de gener de 1978) relativa a l’usuari només per a la necessitat de determinats serveis oferts. L’usuari facilita aquesta informació amb ple coneixement dels fets, en particular quan l’introdueix ell mateix. Aleshores s’informa a l’usuari del lloc de l’obligació o no de facilitar aquesta informació.

D’acord amb el que estableixen els articles 38 i següents de la Llei 78-17, de 6 de gener de 1978, relativa al tractament de dades, fitxers i llibertats, qualsevol usuari té dret d’accés, rectificació, supressió i oposició a les dades personals que el concerneixen. Per exercir aquest dret, envieu la vostra sol·licitud per correu electrònic: info@inextremis-aventura.com o per escrit degudament signat, acompanyat d’una còpia del document d’identitat amb signatura del titular del document, especificant l’adreça a la qual s’ha d’enviar la resposta.

Cap informació personal de l’usuari dels llocs es publica sense el coneixement de l’usuari, intercanviada, transferida, cedida o venuda en qualsevol mitjà a tercers. Només l’assumpció de la redempció dels llocs www.inextremis-aventura.com i www.inextremis-aventura.fr i els seus drets autoritza el titular a transmetre aquesta informació al possible comprador que al seu torn estaria obligat a la mateixa obligació de conservació. i modificació de dades respecte a l’usuari dels llocs.

Els llocs estan declarats a la CNIL amb el número 1270284.

Les bases de dades estan protegides per les disposicions de la Llei d’1 de juliol de 1998 de transposició de la Directiva 96/9, d’11 de març de 1996, de protecció jurídica de bases de dades.

Desplaça cap amunt